Bärgning med lyftkuddar

Lyftkuddar är ett bra hjälpmedel för att bärga tunga fordon som har vält. Lite förenklat så fungerar det så att man skjuter in lyftkuddarna under fordonet som ska bärgas och fyller dem med luft. Kuddarnas storlek gör att lyftkraften fördelas över en stor yta, vilket gör det möjligt att resa upp även en fullastat lastbil utan att vare sig last eller fordon tar skada. Tack vare att man slipper lasta ur kan stora godsvärden räddas, t.ex. kylvaror, eftersom bärgningen kan ske utan att kylkedjan bryts. Lyftkuddarna används även för att ta ner fordonet på hjulen igen på ett skonsamt sätt och man kan därmed undvika onödiga och dyrbara följdskador. Lyftkuddar är också ett mycket bra hjälpmedel för att snabbt och säkert kunna rädda personer som ligger fastklämda under t.ex. en buss.

Vi var bland de första bärgningsföretagen i landet med denna typ av utrustning och vi har nu över 12 års erfarenhet av denna typ av kvalificerade bärgningar. Titta gärna på bilderna nedan för att se några exempel på uppdrag vi utfört tidigare och tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!